Upcoming Training

July 27, 2023

កម្មវិធីបង្វឹក “ក្លាយជាបុគ្គលិកឆ្នើម”

July 27, 2023

វគ្គ”ភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យកម្រិតកំពូល”

December 28, 2020

រៀបចំផែនការអាជីវកម្មសម្រាប់់ម្ចាស់អាជីវកម្ម

December 28, 2020

ជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម

December 28, 2020

ជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម

November 5, 2020

ជំនាញគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម

November 5, 2020

កម្មវិធីបង្វឹកភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យកម្រិតកំពូល

November 4, 2020

កម្មវិធីហ្វឹកហាត់ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

November 4, 2020

ជំនាញគ្រប់គ្រងចាត់ចែងស្ថាប័នសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម