ព្រឹត្តិការណ៏

ព្រឹត្តិការណ៏


Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspen disse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volut. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna. Vesti bulum dapibus, mauris nec malesua lentesque facilisis. Nulla imperdida fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. Quisque lorem tortor malesuada elit lectus felis male suada.

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspen disse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula.

Trainer

Mr. Om Seng Bora

Date:

Jan 9-10, 2020

Website:

View websiteThis year’s Cambodia’s CEO Award recognised 78 bright local entrepreneurs in a ceremony held on Saturday at Phnom Penh’s Sokha Hotel. The awards are organised by CEO Master Club, an organisation that provides training to owners of small and medium-sized enterprises in Cambodia to expand their businesses and achieve international standards. Cambodia’s CEO Award honours outstanding local business executives who lead companies that have experienced remarkable growth in recent years. It consists of four categories: Master CEO Award, Outstanding Entrepreneur Medal, Outstanding Accounting Award, and Outstanding CEO Award.

Sixty-six people received the Master CEO Award, 20 won the Outstanding Entrepreneur Medal, five the Outstanding Accounting Award, and 11 the Outstanding CEO Award. A total of 78 individuals were recognised. In a speech during the awards, Om Seng Bora, CEO Master Club founder and chairman, highlighted the important role SMEs and entrepreneurs play in the economic development of the Kingdom.

“If we want Cambodia to become a rich nation, we must focus on building capacity and supporting local entrepreneurs,” he said. Mr Seng Bora said entrepreneurs create jobs and build the nation’s human capital and workforce. He said they play an essential part in helping the government increase tax revenue.

Sok Siphana, senior advisor to the Cambodian government, said Cambodian entrepreneurs have grown their skill set remarkably in the last few years and now play an important role in the economic development of the country. He encouraged them to look beyond Cambodia. “Now it’s the time to expand out of the country,” Mr Siphana said. “Think beyond the 16 million people in the country; think about the 650 million people in Asean.”

“First, however, we have to be strong in the local market,” he noted. “We must have a passion for growth and for strengthening our companies by following international standards.” Mr Siphana asked local SMEs to endeavour to follow international sanitary, phytosanitary, production and packaging standards.

“In the international market, following the law is essential. Before we expand internationally, we must make sure that we understand local, regional and international regulation,” he added. Presiding over the event was Lieutenant General Hun Manet, deputy commander-in-chief of the Royal Cambodian Armed Forces, who noted that the government considers the private sector an engine of economic growth.

“The role of the entrepreneur is to contribute to building a strong nation and boosting the economy by supplying products and services that meet the needs of the people and create jobs,” LTGN Manet said. “I would like to encourage all Cambodian entrepreneurs to continue their efforts to lead and manage their businesses effectively, taking advantage of the country’s strong economic growth in the last 20 years,” he said, noting that Cambodia’s economy continues to expand fast despite a global slowdown.


Reference:

Khmers Group