កម្មវិធីបង្វឹកភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យកម្រិតកំពូល

កម្មវិធីបង្វឹកភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យកម្រិតកំពូល


#កម្មវិធីបង្វឹកភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យកម្រិតកំពូល
#Leadership_for_Highest_Level_of_Success
📆ធ្វើនៅថ្ងៃទី 20-21 វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2020
📌ធ្វើនៅ Dyvith Hotel
🕐ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក-5:30 ល្ងាច
👨បង្វឹកដោយលោក អោម សេង បូរ៉ា ស្ថាបនិក #CEO_Master_Club
👉តើលោកអ្នក
1.ចង់ក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានសេចក្តីសុខ មានកិត្តិយស មានទ្រព្យសម្បត្តិខ្ពង់ខ្ពស់ដែរឬទេ?
2.ចង់ក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯង ដឹកនាំគ្រួសារ ដឹកនាំស្ថាប័ន និងដឹកនាំសង្គមដែរឬទេ?
3.ចង់ក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានភាពរឹងមាំផ្នែកអារម្មណ៍ ផ្នែកស្មារតីដែលអាចទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការធំ និងដោះស្រាយបញ្ហាធំបានដែរឬទេ?
4.ចង់ក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចចាកចេញពីសេចក្តីស្អប់ សេចក្តីខឹង សេចក្តីច្រណែន សេចក្តីតប់ប្រម៉ល់ និងភាពអវិជ្ជមានទាំងឡាយ ហើយចាប់ផ្តើមបង្កើតសេចក្តីសុខមិនចេះរីងស្ងួតសម្រាប់ខ្លួនឯង គ្រួសារ និងអ្នកនៅជុំវិញដែរឬទេ?
☎️ទាក់ទងទិញសបុត្រឥឡូវនេះ ៖
📲023 6666 999
📲087 887 718
📲010 780 193
📲085 311 183
📲010 386 543
📲010 333 041
សូមអរគុណ!
បង្វឹកដោយ

លោក​​ អោម សេង បូរ៉ា

ធ្វើនៅថ្ងៃទី:

២០-២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

សណ្ឋាគារ Dyvith Hotel

គេហទំព័រ:

View website